Tversted indlandsklitter

På de åbne arealer ses nikkende kobjælde , blodrød storkenæb , sand-frøstjerne , kamgræs og alm. mælkurt . De afgræssede overdrev på østsiden af åen indeholder et stort udvalg af urter og græsser. Hjertegræs kan findes, og på lidt fugtigere bund finder man også vendsyssel-gøgeurt .

Som det fremgår af billederne som blev taget, var det den “fotogene” Nikkende Kobjælde der var meget i fokus.

Det var en lidt blæsende og kold tur, men trods det var de populære ishuse godt besøgt.