Foto2010s bestyrelse pr. 9. februar 2022

 

Formand:   Ole Madsen

Kasserer:   Jan Harlund

Sekretær:  Jørgen Jensen – Kontakt til FDF

Bestyrelsesmedlem:   Gert Folsted Andersen – Webansvarlig

Bestyrelsesmedlem:   Vagn Pedersen

 

Har du input til bestyrelsen, skriv til formanden på info@foto2010.dk

eller til kassereren på kasseren@foto2010.dk

Har du input til hjemmesiden, kontakt den Webansvarlige på webmaster@foto2010.dk