Fotoklubben Foto2010

Hjørring Medlemmers foto

Billeder fra Naturmødet i Hirtshals

 

“Når fortiden forsvinder som her,
bliver fremtiden mere trist.”

Fotograf: Gert Folsted Andersen

Fortiden kommer til syne
flot og dramatisk
Hvordan og hvem skaber fremtiden?

Fotograf: Hanne Svendsen

Når isen på molen dannes,
har den ingen fremtid.
Den bliver altid fortid.

Fotograf: Jeanette Andersen

Er forureningen på strandene
fortid (eller fremtid)
Nu hvor det kan betale sig,
at genbruge net og tovværk!

Fotograf: Jørgen Jensen

Fortid – fuglebo
Nutid – insekthotel

Fotograf: Jens Mikkelsen

Ét træ er nu fortid –
fremtiden er nu begyndt.

Fotograf: Kaj Jensen

Fortiden har skabt mulighed for
denne flotte blomst.
Hvad sker der i fremtiden?

Fotograf: Jette Sørensen

 

Er Tversted-søerne
FORTID ELLER FREMTID ?
(måske bliver det et krav, at dæmningen fjernes)
Fremtiden kan ses i den tidligere Horsedam
i Tornby plantage.

Fotograf: Eigil Kirkegaard

Er Læsø´s tangtage
fortid eller fremtid?

Fotograf: Kirsten Jensen

Den enes fremtid
Den andens fortid

Fotograf: Kurt Jensen

Sandstorme har skabt dette landskab.
Hvordan bliver det skabt i fremtiden?

Fotograf: Lars Jensen

Håber det snart høre fortiden til og vi får en renere fremtid.
Noget forgår og andet består.

Fotograf: Mogens Nielsen

Toplærken i Hirtshals.
I medvind eller modvind?
Er det snart fortid eller har den en fremtid?
Her…

Fotograf: Ole Madsen

Egestammen har en fortid på 400 år.
Den forsvinder nu langsomt
og skaber mulighed for insekter og svampe
i fremtiden.

Fotograf: Ole Stoksted

Ja – så er det snart slut…
Hvad bliver der nu tilbage i fremtiden?

Fotograf: Torkild Nielsen

ET DANMARK UDEN FREDNINGER?
Nogle mener, at vi har for mange fredninger, andre at vi har for få…

Fotograf: Torben Elling

Drivtømmer omviklet af plast.
Hvad med plast i havene?
Hvordan påvirker fortidens synder fremtiden?

Fotograf: Bo Larsen

Skallerup indlandsklitter

Består af 140 hektar særpræget landskab. Hele det fredede område er privatejet. Det blev fredet i 1963 for at beskytte mod byggeri og for at sikre de mange spændende arter af dyr og planter.
Der er fri adgang for alle i området. Ruten med de 17 punkter er fire kilometer lang. Det er ikke godt terræn til klap- og barnevogne.
Kreaturer, får og heste afgræsserområderne. De er nødvendige, fordi de sørger for at holde klitterne lysåbne.
Indlandsklitterne blev til i en kold periode mellem 1500-1700, hvor sandstorme lagde store områder helt øde i Nord- og Vestjylland. Lige her i indlandsklitterne blev 5 små landsbyer tvunget til at flytte. Under sandet er der fundet rester fra de små landsbyer og landbrug. Sandet i klitterne er blæst ind i land fra strandene.
Tilbage i den lille istid i 1600-tallet var der nemlig noget koldere end i dag, og havet lå endnu lavere, det vil sige, at der var endnu mere sand, som vestenvinden kunne blæse ind over landet. På det tidspunkt var området træløst, og alle nåletræer er først blevet plantet indenfor de sidste 150 år.

Årets første fototur. Turen går rundt i vores egen baghave:

Hjørring By

et-p

Fotoklubben

Fotoklubben Foto2010 har eksisteret, som navnet siger siden 2010. Vi er i øjeblikket 29 medlemmer. Klubaften afholdes onsdag i lige uger.

et-

Formål

Foreningens formål er at medvirke til, at fremme medlemmernes interesse for og kendskab til kameraforståelse, fotografering og fotoredigering

et-

Medlemmer

Enhver med interesse for og lyst til foto og fotoarbejde, kan blive medlem af klubben.