Thirup Park

 

 

Hjørring Kommune har fået et nyt oplevelsesområde. Det ligger nord for Park Vendia i den sydlige del af Vester Thirup. Området rummer allerede nu et bakkelandskab, et snoet vandløb og et stort regnvandsbassin. Bakkerne udgøres af fire høje, hvoraf den højeste er 15 meter høj. Området er skabt, primært af den jord som Hjørring Vandselskab A/S har opgravet i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet og det nye vandløb. Regnvandet fra den nordøstlige del af Hjørring ender i Skelbækken, som nu har fået et nyt snoet forløb gennem området og ud i forsinkelsesbassinet. Herfra løber det lige så stille ud i Blåsig Bæk.