10 års jubilæum

I anledningen af Foto2010s 10-års jubilæum i 2020 blev der bestemt, at fotoklubben skulle udgive en jubilæumsbog.

På grund af corona måtte projektet udskydes lidt, men nu i første halvår af 2022 er bogen blevet færdig.

Bogen er kommet i stand ved hjælp af en masse billeder fra medlemmerne og Kirsten Jensens kreative evner og stor ekspertise i at kreere fotobøger.

CEWE Fotobøger ydede Foto2010 et jubilæumssponsorat, som gjorde det muligt at få bogen trykt.

Bogen illustrerer med  billeder og tekst, Foto2010s virke de første 10 år.

En udgave af jubilæumsbogen kan ses på Historisk Arkiv / Vensyssel Historiske Museum.

Ligeledes vil der være mulighed for at låne et eksemplar af jubilæumsbogen på Hjørring Bibliotek.