Tornby Klitplantage er beliggende ca. fire kilometer syd for Hirtshals hvor plantagens bevoksningsgrænse mod Jammerbugten følger en 15 – 25 meter havskrænt som er gennembrudt talrige dybt nedskårne ådale.

Plantagen dækker et areal på ca. 548 ha og er en typisk sandflugtsplantage som blev anlagt for statsmidler i årene 1910 – 1930.

De første beplantninger i plantagen bestod af bjergfyr som hovedtræart.