Fotoklubben Foto2010

Hjørring

Info om klubben:

Medlemmers foto

Tornby Klitplantage, Horsebækken og Yxenskoven

Fotoaften til Tornby Klitplantage, Horsebækken og Yxenskoven.

Tornby Klitplantage er beliggende ca. fire kilometer syd for Hirtshals hvor plantagens bevoksningsgrænse mod Jammerbugten følger en 15 – 25 meter havskrænt som er gennembrudt talrige dybt nedskårne ådale.

Plantagen dækker et areal på ca. 548 ha og er en typisk sandflugtsplantage som blev anlagt for statsmidler i årene 1910 – 1930.

De første beplantninger i plantagen bestod af bjergfyr som hovedtræart.

Skallerup Indlandsklitter

Skallerup Indlandsklitter

Der er noget månelandskab over Skallerup Indlandsklitter, som ligger i området mellem Hjørring og Skagerrak. Som forvoksede muldvarpeskud ligger her et utal af lave, kegleformede klitter afvekslende med slettearealer. Stedet er lige smukt i maj-juni, når de nikkende kobjælder blomstrer og længere hen på sommeren, når sletterne er gule af græsset vellugtende gulaks.

Bindslev Gl. Elværk

En fotoaften til Bindslev Gl. Elværk!

Bindslev Gl. Elværk er et af Danmarks få tilbageværende vandkraftværker, som stadig er i drift takket være frivillig arbejdskraft og velvillig bistand fra mange sider.

Værket er beliggende vest for Bindslev by i et særdeles naturskønt område omkring Uggerby Å, der på dette sted har en slyngning, der gjorde det muligt at placere en dæmning, således at tilstrækkelig faldhøjde kunne opnås.

For at sikre fiskenes passage er dæmningen forsynet med en fisketrappe, som betegnes som Danmarks smukkeste.

p

Fotoklubben

Fotoklubben Foto2010 har eksisteret, som navnet siger siden 2010. Vi er i øjeblikket 25 medlemmer. Klubaften afholdes onsdag i lige uger.

Formål

Foreningens formål er at medvirke til, at fremme medlemmernes interesse for og kendskab til kameraforståelse, fotografering og fotoredigering

Medlemmer

Enhver med interesse for og lyst til foto og fotoarbejde, kan blive medlem af klubben.

Copyright Foto2010