Fotoklubben Foto2010

Hjørring Medlemmers foto

Den Blå Time

Den Blå Time.

Den blå time er et helt specielt tidspunkt for fotografer. Himlen skifter til en smuk nuance af blå, og lyset er blødt og lækkert, så du ikke skal spekulere så meget på hårdt lys og skygger. To gange dagligt – lige før solopgang og lige efter solnedgang – oplever du den blå time.

Nørlev Kæret

Fotoaften til Nørlev Kæret.

I Nørlev Kæret findes hele otte forskellige vildtvoksende orkidéer og flere andre sjældne plantearter. Det er en usædvanlig stor rigdom af plantearter, som kun ses enkelte andre steder i landet. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Hjørring kommune og Naturstyrelsen gennemført en fredningssag for det 21 hektar store kystnære naturområde. Fredningen faldt på plads i 2015.

Hirtshals Øststrand og skov

Hirtshals Øststrand og Skov.

Stranden øst for Hirtshals er et meget benyttet sted for rastende måger, og det kan være udbytterigt at gå dem efter i sømmene. Der er fra tid til anden pytter og vandansamlinger på stranden, og i vadefuglenes trækperioder benyttes disse af vadefugle til fouragering. På den øvre del af stranden er der et par mindre søer, bevokset med siv, tagrør, m.m., som er værd at checke for vandfugle, pibere m.m. Desuden fladvandede, delvist bevoksede sumpområder (med bl.a. hullæber), der benyttes af pibere og andre småfugle. Især i november ses ofte Enkeltbekkasin her

Tornby Klitplantage, Horsebækken og Yxenskoven

Fotoaften til Tornby Klitplantage, Horsebækken og Yxenskoven.

Tornby Klitplantage er beliggende ca. fire kilometer syd for Hirtshals hvor plantagens bevoksningsgrænse mod Jammerbugten følger en 15 – 25 meter havskrænt som er gennembrudt talrige dybt nedskårne ådale.

Plantagen dækker et areal på ca. 548 ha og er en typisk sandflugtsplantage som blev anlagt for statsmidler i årene 1910 – 1930.

De første beplantninger i plantagen bestod af bjergfyr som hovedtræart.

Skallerup Indlandsklitter

Skallerup Indlandsklitter

Der er noget månelandskab over Skallerup Indlandsklitter, som ligger i området mellem Hjørring og Skagerrak. Som forvoksede muldvarpeskud ligger her et utal af lave, kegleformede klitter afvekslende med slettearealer. Stedet er lige smukt i maj-juni, når de nikkende kobjælder blomstrer og længere hen på sommeren, når sletterne er gule af græsset vellugtende gulaks.

Bindslev Gl. Elværk

En fotoaften til Bindslev Gl. Elværk!

Bindslev Gl. Elværk er et af Danmarks få tilbageværende vandkraftværker, som stadig er i drift takket være frivillig arbejdskraft og velvillig bistand fra mange sider.

Værket er beliggende vest for Bindslev by i et særdeles naturskønt område omkring Uggerby Å, der på dette sted har en slyngning, der gjorde det muligt at placere en dæmning, således at tilstrækkelig faldhøjde kunne opnås.

For at sikre fiskenes passage er dæmningen forsynet med en fisketrappe, som betegnes som Danmarks smukkeste.

et-p

Fotoklubben

Fotoklubben Foto2010 har eksisteret, som navnet siger siden 2010. Vi er i øjeblikket 27 medlemmer. Klubaften afholdes onsdag i lige uger.

et-

Formål

Foreningens formål er at medvirke til, at fremme medlemmernes interesse for og kendskab til kameraforståelse, fotografering og fotoredigering

et-

Medlemmer

Enhver med interesse for og lyst til foto og fotoarbejde, kan blive medlem af klubben.

Fotograf: Jette Sørensen

Fotoklubben Foto2010

Hjørring

[Optimeret til små skærme]

Medlemmers foto

Den Blå Time

Den Blå Time.

Den blå time er et helt specielt tidspunkt for fotografer. Himlen skifter til en smuk nuance af blå, og lyset er blødt og lækkert, så du ikke skal spekulere så meget på hårdt lys og skygger. To gange dagligt – lige før solopgang og lige efter solnedgang – oplever du den blå time.

Nørlev Kæret

Fotoaften til Nørlev Kæret.

I Nørlev Kæret findes hele otte forskellige vildtvoksende orkidéer og flere andre sjældne plantearter. Det er en usædvanlig stor rigdom af plantearter, som kun ses enkelte andre steder i landet. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Hjørring kommune og Naturstyrelsen gennemført en fredningssag for det 21 hektar store kystnære naturområde. Fredningen faldt på plads i 2015.

Hirtshals Øststrand og skov

Hirtshals Øststrand og Skov.

Stranden øst for Hirtshals er et meget benyttet sted for rastende måger, og det kan være udbytterigt at gå dem efter i sømmene. Der er fra tid til anden pytter og vandansamlinger på stranden, og i vadefuglenes trækperioder benyttes disse af vadefugle til fouragering. På den øvre del af stranden er der et par mindre søer, bevokset med siv, tagrør, m.m., som er værd at checke for vandfugle, pibere m.m. Desuden fladvandede, delvist bevoksede sumpområder (med bl.a. hullæber), der benyttes af pibere og andre småfugle. Især i november ses ofte Enkeltbekkasin her

Tornby Klitplantage, Horsebækken og Yxenskoven

Fotoaften til Tornby Klitplantage, Horsebækken og Yxenskoven.

Tornby Klitplantage er beliggende ca. fire kilometer syd for Hirtshals hvor plantagens bevoksningsgrænse mod Jammerbugten følger en 15 – 25 meter havskrænt som er gennembrudt talrige dybt nedskårne ådale.

Plantagen dækker et areal på ca. 548 ha og er en typisk sandflugtsplantage som blev anlagt for statsmidler i årene 1910 – 1930.

De første beplantninger i plantagen bestod af bjergfyr som hovedtræart.

Skallerup Indlands klitter

Skallerup Indlandsklitter

Der er noget månelandskab over Skallerup Indlandsklitter, som ligger i området mellem Hjørring og Skagerrak. Som forvoksede muldvarpeskud ligger her et utal af lave, kegleformede klitter afvekslende med slettearealer. Stedet er lige smukt i maj-juni, når de nikkende kobjælder blomstrer og længere hen på sommeren, når sletterne er gule af græsset vellugtende gulaks.

Bindslev Gl. Elværk

En fotoaften til Bindslev Gl. Elværk!

Bindslev Gl. Elværk er et af Danmarks få tilbageværende vandkraftværker, som stadig er i drift takket være frivillig arbejdskraft og velvillig bistand fra mange sider.

Værket er beliggende vest for Bindslev by i et særdeles naturskønt område omkring Uggerby Å, der på dette sted har en slyngning, der gjorde det muligt at placere en dæmning, således at tilstrækkelig faldhøjde kunne opnås.

For at sikre fiskenes passage er dæmningen forsynet med en fisketrappe, som betegnes som Danmarks smukkeste.

Copyright Foto2010